Maksetingimused

1. Üldsätted.


1.1 Need kauba müügitingimused ja ostutingimused (edaspidi "tingimused" nimetatakse) on osapoolte juriidiline dokument, mis sätestab ostja ja müüja õigused, kohustused ja vastutus, kui ostja ostab kaupu e-poest.
1.2 Müüja jätab endale õiguse reegleid igal ajal muuta, muuta või täiendada, võttes arvesse seadusega ette nähtud nõudeid. Ostjat teavitatakse e-poodi veebisaidilt. Kui ostja e-poodib, kehtivad korralduse esitamise ajal kehtivad reeglid.
1.3 Järgneval on õigus e-poodides ostude tegemisele:
1.3.1. võimelised looduslikud isikud, s.o inimesed, kes on jõudnud enamuse vanusesse ja kelle kohtuotsusega ei ole piiranud;
1.3.2. Alaealised vanuses 14–18, ainult nende vanemate või eestkostjate nõusolekul, välja arvatud juhul, kui need on sissetuleku osas iseseisvad;
1.3.3. juriidilised isikud;
1.3.4. Kõigi eelnimetatute volitatud esindajad.
1.4 Reeglite vastuvõtmisega nõuab müüja ka seda, et vastavalt eeskirjade punktile 1.3 on ostjal õigus osta kaupu e-poodides.
1.5 Ostja ja müüja vaheline leping loetakse sõlmitud hetkest, kui ostja on loonud e-poodides ostukorvi, osutas kohaletoimetamisaadressile, valis maksemeetodi ja luges müüja reegleid ning klõpsanud. nupp "Kinnitage tellimuse" (vt punkti 5 "tellimine, hinnad, makseprotseduurid, tingimused").


2. Isikuandmete kaitse.


2.1 Ostja võib:
2.1.1. registreerudes selles e -poodides - sisestades registreerimisel taotletud andmed;
2.1.2. ilma selles e-poodides registreerimata.
2.2. Kui tellida kaupu reeglite punktis 2.1 sätestatud viisil, täpsustab ostja ostja isikuandmed, mis on vajalikud tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks asjakohases teabevaldkonnas, näiteks: nimi, perekonnanimi, perekonnanimi, perekonnanimi tarneaadress, telefoninumber ja e-posti aadress.
2.3 Nendes tingimustes aktsepteerides nõustub ostja ostja isikuandmete töötlemisega, nagu on sätestatud punktis 2.2, et müüa kaupade ja teenuste müümiseks e-poodi, müüja ärianalüüsi ja otseturundust.
2.4 Nõustudes ostja isikuandmete töötlemisega kaupade ja teenuste müümise jaoks müüja e-poodides, nõustub ostja ka teadete saatmisega e-posti aadressile ja telefoninumbrile, mida pakutakse Ostja tellimuse täitmiseks.
2.5 Ostja kohustub kaitsta ja mitte avalikustada sisselogimisandmeid kellelegi e-poodi registreerimisel ja kaupade tellimisel.
3. Ostja õigused ja kohustused.


3.1 Ostjal on õigus osta e-poelt kaupu vastavalt käesolevates tingimustes sätestatud protseduuride ja selle e-poodi muudes teabeosades.
3.2 Ostjal on õigus e-poega koos kauba müügilepingust ja kauba ostmisest, teatades müüjale kirjalikult (e-posti teel, mis näitab tagastatavat toodet ja tellimisnumbrit) kui hiljem) 14 (neliteist) tööpäevad alates kauba kohaletoimetamise kuupäevast, välja arvatud juhtumid, kus lepingut ei saa lepingust välja võtta vastavalt Leedu Vabariigi seadustele (näiteks müügilepingu korral hügieenitoodetest nagu voodipesu; vaadake teavet tarbijakeskuse veebisaidil aadressil http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, "Mittetoidukaupade tagastamise ja vahetamise spetsiifikad" , punkt 18).
3.3 Eeskirjade punktis 3.2 ette nähtud õigust võib ostja kasutada ainult siis, kui kaup pole kahjustatud ega välimuselt oluliselt muudetud ja neid pole kasutatud.
3.4 Ostja kohustub nõustuma tellitud kaupa ja maksma nende eest kokkulepitud hinda.
3.5 Kui ostja esitatud andmed registreerimisvormis muutuvad, peab ostja neid kohe värskendama.
3.6 Ostja kohustab oma sisselogimisandmeid kolmandatele osapooltele üle andma. Kui ostja kaotab oma sisselogimisandmed, peab ta müüjat viivitamatult teavitama kontaktide jaotises "Kontakt".
3.7 E-poodi kasutades nõustub ostja nende müügitingimuste ja ostutingimustega ning kohustab neid täitma ja mitte rikkuma Leedu Vabariigi õigusakte.

4. Müüja õigused ja kohustused.


4.1 Müüja kohustub pakkuma ostjale kõik tingimused e-poodi pakutavate teenuste nõuetekohaseks kasutamiseks.
4.2 Kui ostja üritab kahjustada müüja e-poe stabiilsust ja turvalisust või rikub tema kohustusi, on müüjal õigus piirata või peatada ostja juurdepääs e-poodile või erandjuhtudel tühistada Ostja registreerimine kohe ja ette teatamata.
4.3 Müüja kohustab austama ostja õigust privaatsusele seoses ostjale kuuluva isikliku teabe osas, nagu on näidatud e-poodide registreerimisvormis.
4.4 Müüja kohustub ostja poolt ostja märgitud aadressile tellima kauba kohaletoimetamine.


5. Kaupade, hindade, maksemenetluse, tingimuste tellimine.


5.1 Ostja võib osta e-poodi 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas.
5.2 Leping algab hetkest, kui ostja klõpsab nuppu "Kinnitage tellimuse" ja tellimuse kättesaamise korral, et müüja kinnitab tellimuse, saates kinnitusmeili ostja märgitud e -posti aadressile.
5.3 E-poodi ja järjekorras olevate kaupade hinnad on noteeritud eurodes, sealhulgas käibemaksuga.
5.4 Ostja maksab kauba eest järgmistest viisidest:
5.4.1. Makse e-pankumisega, mis on ostja kasutatud e-pankumissüsteemi kaudu ettemakse. Selle maksevormi kasutamiseks peab ostja olema allkirjastanud e-panganduslepingu ühe teenindatud pangaga. Ostja kannab raha e-poe arvelduskontole. Andmeturbe eest vastutus on antud juhul vastaval panrel, kuna kõik rahatehingud toimuvad panga e-pankumissüsteemis.
5.4.2. Makse pangaülekande abil - see on ettemakse, kus ostja edastab pärast tellimuse printimist ja lähimasse pangakontorisse minekut raha e -poe pangakontole.
5.5 Ostja kohustub kauba viivitamatult maksma. Ainult pärast kauba eest tasumist tuleb moodustada kauba maatükk ja sünnitusperiood.

6. Kaupade kohaletoimetamine.


6.1 Ostja kohustub täpsustama kauba tarnimise täpset kohta, valides tellimise ajal kohaletoimetamisteenuse.
6.2 Ostja kohustub aktsepteerima kaupa ise. Juhul, kui ostja ei suuda kaupa ise tarnida ja kaubad tarnitakse märgitud aadressile, ei ole ostjal õigus müüja vastu nõudeid esitada, et kaupu valele üksusele tarnida .
6.3 Kauba tarnib müüja või müüja volitatud esindaja (kuller).
6.4 Müüja tarnib kauba ostjale vastavalt kauba kirjeldustes täpsustatud tingimustele. Need tähtajad on ajutised ja neid ei kohaldata juhtudel, kui müüja laos pole vajalikke kaupu ja ostjat teavitatakse tellitud kauba puudusest. Ostja nõustub ka sellega, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine edasi lükata ettenägematute asjaolude tõttu, mis pole müüja kontrolli all. Sel juhul kohustub müüja viivitamatult ühendust võtma ostjaga, et tarnetingimusi kokku leppida.
6.5 Kõigil juhtudel vabastatakse müüjalt kauba kohaletoimetamise tähtaegade rikkumise eest vastutusest, kui kaupa ei tarnita ostjale või neid ei tarnita ostja süü tõttu õigeaegselt või kui müüja pole väljaspool müüjat väljaspool müüja kontroll.
6.6 Ostja teavitab kõigil juhtudel müüjat viivitamatult, kui saadetis tarnitakse purustatud või muul viisil kahjustatud pakendis, kui saadetis sisaldab tellimata kaupu või valet kaupa või kui saadetis on puudulik.
6.7 Kõigil juhtudel, kui ostja märkab tarnimise ajal pakendit kahjustusi, teeb ostja märkuse või eraldi aruande sellise kahju kohta kulleri esitatud tarneteatil. Ostja peab seda tegema kulleri juuresolekul. Seda ei saa müüja vabastada ostjale vastutusest seoses kaupade kahjustusega seoses pakendi kahjustusega, mida ostja kulleri tarnimise märkuses ei märganud.

7. Kaupade kvaliteet, garantiid.


7.1 Iga e-poodides müüdud üksuse üksikasjad tuleb igale üksusele lisatud üksuse kirjelduses üldiselt esitada.
7.2 Müüja ei vastuta asjaolu eest, et e-poes olevate kaupade värv, kuju või muud parameetrid ei pruugi vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile, mis on tingitud ekraani omadustest, mida kasutavad Ostja.
.
7.4 Kui müüja ei anna teatud tüüpi kaupadele kvaliteetset garantiid, kohaldatakse asjakohaste õigusaktide garantii.

8. Tagastab ja vahetab.


8.1. Müüdud kaupade puudused kaotatakse, defektsed kaubad asendatakse ja tagastatakse vastavalt kauba tagastamise ja asendamise eeskirjadele, mille on heaks kiitnud Leedu Vabariigi majandusministri korraldus 29. juunil. 2001 ei. Vaadake teavet tarbijakeskuse veebisaidil aadressil http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, "Spetsiifiline mittetoidukaupade tagastamise ja vahetamise spetsiifika", punkt 18). Kõigil juhtudel makstakse tagastatud kaupade raha ainult maksja pangakontole.
8.2 Kui ostja soovib toote (id) kohaselt määruste punkti 8.1 tagastada, võib ostja seda teha 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates kauba tarnimise kuupäevast ostjale, teavitades müüjat müüja Kontakt jaotises määratud suhtlusvahendid, mis näitab tagastatud kauba nime, tellimisnumbri ja tagastamise põhjuseid.
8.3 Ostja peab kauba tagastamisel järgima järgmisi tingimusi:
8.3.1. Tagastatud kaubad peavad olema oma algses pakendis heas seisukorras;
8.3.2. Kauba peab ostja olema kahjustamata;
8.3.3. kaubad peavad olema kasutamata ja heas korras (sildid puutumata, kaitsev kile jne) (see punkt ei kehti madala kvaliteediga kaupade tagastamise korral);
8.3.4. Tagastatud kaubad peavad olema samas seisukorras kui siis, kui ostja need kätte sai;
8.3.5. Kaupa tagastades peab ostja esitama ostudokumendi.
8.4 Müüjal on õigus mitte nõustuda ostja kauba tagastamist, kui ostja ei järgi artiklis 8.3 sätestatud kaupade tagastamise protseduuri.
8.5 Valete kaupade ja/või vigaste kaupade tagastamise korral kohustub müüja sellised kaubad tagasi võtma ja asendama neid sarnaste sobivate kaupadega.
8.6 Kui müüjal pole asendamiseks sobivaid kaupu, tagastatakse ostja makstud summa, välja arvatud tarnetasu.

9. Ostja ja müüja kohustused.


9.1 Ostja vastutab täielikult ostja esitatud isikuandmete täpsuse eest. Kui ostja ei anna registreerimisvormis täpseid isikuandmeid, ei vastuta müüja nende tagajärgede eest ja tal on õigus nõuda ostjalt otsest kahju.
9.2 Ostja vastutab selle e-poodi abil tehtud toimingute eest.
9.3 Pärast registreerumist vastutab ostja oma sisselogimisandmete edastamise eest kolmandatele osapooltele. Kui kolmas osapool kasutab e-poodi pakutavaid teenuseid, logides sisse e-poodi, kasutades ostja sisselogimisandmeid, peab müüja seda isikut ostjaks.
9.4 Müüja vabastatakse igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahjum on põhjustatud ostja suutmatusest neid tingimusi lugeda, hoolimata müüja soovitustest ja ostja kohustustest, isegi kui ostjale anti võimalus seda teha.
9.5 Kui müüja e-pood sisaldab linke teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või isikute e-saitidega, ei vastuta müüja selles sisalduva teabe ega selles teostatud tegevuste eest ega säilita, kontrollib, ei kontrolli ega esinda selliseid ettevõtteid ja isikud.
9.6 Kahju korral hüvitab süüdi olev osapool teisele poolele otsese kahju eest.

10. Turundus ja teave.


10.1 Müüja võib oma äranägemise järgi algatada e-poe erinevaid reklaame.
10.2 Müüjal on õigus ilma etteteatamiseta ühepoolselt, et muuta reklaamikampaaniate tingimusi ja need tühistada. Mis tahes muundamise tingimuste muutmine või tühistamine on tõhusad ainult prospektiivselt, st alates nende täitmise hetkest.
10.3 Müüja saadab kõik teatised ostja registreerimisvormis märgitud suhtlusvahenditele.
10.4 Ostja saadab kõik teatised ja küsimused telefoninumbritele ja e-posti aadressidele, mis on märgitud müüja e-poodi jaotises "Kontakt".
10.5 Müüja ei vastuta, kui ostja ei saa teavet ega kinnitussõnumeid, mis saadetakse Interneti-ühenduse võrkude, e-posti teenuse pakkujate häirete tõttu.

11. Lõplikud sätted.


11.1 Need kauba müügitingimused ja kauba ostmine on koostatud vastavalt Leedu Vabariigi seadustele ja määrustele.
11.2 Kõik nende tingimuste täitmisest tulenevad lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe saavutamata jätmise korral lahendatakse vaidlused vastavalt Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud menetlusele.